A nemzetiségi törvény változása miatt kellett felülvizsgálni az együttműködési megállapodást

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 31-én tartott ülésén a 11/2020. (I. 31.) Kt. számú határozatával a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodását felülvizsgálta és elfogadta a nemzetiségi törvény változásából eredő módosításokat, valamint felhatalmazta Pintér Szilárd polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.