Hírek

Nyárnyitó buli sváb zenével

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvárral, a Dombóvár-Kernen im Remstal Baráti Körrel és a Dombóvári Zenész Egyesülettel közösen „Hársfavirág Ünnepet” tartott az említett szervezetek tagjai számára 2022. június 25-én a Német Közösségi Ház udvarán.

Ez az alkalom szolgált az épület déli oldalán megépített árkád felavatására, valamint a Német Szövetségi Köztásaság Belügyminisztériumának pályázatán elnyert asztalok, padok és sátrak első használatba vételére.

Az elnökök – Glaub Róbert, Frucht Ferenc, Grünwald Pálné és Balaskó János – köszöntője után az Alte Herren Blaskapelle muzsikált. A remek hangulatú koncert közben a nemzetiségi testület és a civil szervezetek tagjait finom gulyáslevessel vendégelték meg a program szervezői. A vacsorát követően a német nemzetiségi fúvószenekar muzsikájára estig táncoltak a mulatság résztvevői.

Múltidézés tárlatlátogatással

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár idén is csatlakozott a „Múzeumok Éjszakája” helyi programsorozatához, amit 2022. június 25-én tartottak.

A Német Közösségi Ház hagyományőrző gyűjteményében – mely a helyi és a környékbeli svábok bútorait, berendezési és használati tárgyait, valamint népviseletét mutatja be – a nemzetiségi testület és a civil szervezet tagjai kalauzolták körbe a város lokálpatrióta érdeklődőit.

Steh’ dazu!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országos listajelöltjének – Ritter Imrének – a videóüzenete

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országos listajelöltjének – Englenderné Hock Ibolyának – a videóüzenete

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országos listajelöltjének – Koch Emilnek – a videóüzenete

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata országos listajelöltjének – Schubert Olíviának – a videóüzenete

Tisztelt Dombóváron élő német nemzetiségűek!

Koch Emilnek, a német nemzetiségi lista 3. helyezettjének a felhívása

Az elmúlt négy év – amióta a magyarországi német nemzetiségi közösségnek országgyűlési képviselője van -, megmutatta azt, hogy a parlamenti jelenlétünk sok lehetőséget tartogat számunkra. Az egyesületek finanszírozása kiszámíthatóbbá vált, így a folyamatosság a korábbinál jobban biztosított. Az egyetemisták számára újonnan indított ösztöndíjprogram, vagy a nevelési-oktatási intézmények saját fenntartásba történő átvételének előmozdítása szintén nagyon fontos mérföldkövek. Mindez azért is nagyon fontos, mert manapság a szülőknek nem mindig van lehetőségük arra, hogy a német nemzetiségi nyelvet átadják gyermekeiknek. Ezért a nemzetiségi óvodák és iskolák döntő szerepet játszanak a német nemzetiségi nyelv megőrzésében és a hagyományok továbbadásában, ahol a minőségi nevelés-oktatás hosszú távon csak motivált és hozzáértő pedagógusokkal, valamint képzési stratégiával biztosítható. Az elmúlt négy esztendő azt is megmutatta, hogy a parlamenti képviselő, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közötti kommunikáció és az együttműködés átláthatósága javításra szorul. Ez az oka annak is, hogy a kooperáció alapelveit közzétették.

Van egy további – a fiatalokat – érintő terület is, amelyre fontos lesz összpontosítani: ez pedig az érdekképviselet a gazdaság területén. A kivándorlás szempontjából leginkább érintett népcsoport a magyarországi német nemzetiségűeké, ezért annak megállítása, sőt visszafordítása érdekében a hazai német nemzetiségűek által lakott régiókban biztosítani kell a helyben maradáshoz és boldoguláshoz szükséges munkalehetőségeket.

Segítsetek nekünk abban, hogy folytathassuk a munkánkat és biztosíthassuk a folyamatosságot!

2022. március 18-ig kérje felvételét és szavazzon Ön is 2022. április 3-án a német nemzetiségi listára!

Ritter Imre: „Köszönöm a munkát és a mandátumot!”

A 2022. április 3-i parlamenti választáson 24.630 szavazattal német nemzetiségi országgyűlési mandátumot szerzett Ritter Imre az alábbi írásában köszöni meg és értékeli a voksolást.

„Még egyszer és ismételten szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon és mértékben is, de hozzájárult a sikeres német nemzetiségi regisztrációhoz, illetve a német nemzetiségi képviselői mandátum ismételt elnyeréséhez. Ezt megtettem már a választás másnapján Englenderné Hock Ibolyával – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökével – közös nyilatkozatban is, de ezúton szeretnék a sikerhez néhány kapcsolódó gondolatot is hozzáfűzni.

2022. április 3-án 31.856 fő volt regisztrálva a német nemzetiség névjegyzékbe. Közülük a német nemzetiségi listára 24.630 fő adott le érvényes szavazatot. Ez 77,32%-os érvényes német nemzetiségi részvételt jelent, ami 10%-kal magasabb, mint az országos részvétel volt. A nemzetiségi listák kedvezményes mandátumának határa végül 23.074 szavazatlett, így 1.556 szavazattal felette vagyunk a kedvezményes nemzetiségi kvótának, mondhatni biztosan teljesítettük a kitűzött célt!

Ugyan jogorvoslati lehetőség még fenn áll és még nem jogerős a végeredmény, de mi biztosan elmondhatjuk, hogy újra lett pártoktól független, teljes jogú német nemzetiségi képviselője a magyarországi németségnek és ezzel töretlenül tudjuk folytatni a munkát a közösen meghatározott célok eléréséhez vezető úton. A német parlamenti mandátum megszerzése rendkívül fontos volt, mert így a legjobb feltételekkel, a leghatékonyabb munkát tudom majd végezni a Magyar Országgyűlésben a magyarországi németségért, melyhez továbbra is kérem a támogatásotokat, segítségeteket. Most van itt az ideje annak, hogy a közösen elért német nemzetiségi választási sikernek felhőtlenül örüljünk!

Ugyanakkor most van itt az ideje annak is, hogy a 2022-es választás előkészítését, a német nemzetiségi regisztrációt, a német nemzetiségi választási eredményeket részletesen és átfogóan értékeljük és ennek alapján meghatározzuk feladatainkat a 2026-os választási előkészítésére!

Kellő óvatosságra kell intsen bennünket, hogy míg a 2018. évi országgyűlési választáson még 2.646 szavazattal haladtuk meg a kedvezményes nemzetiségi kvótahatárt (26.477-23.831=+2.646 szavazat), addig idén már csak 1.556 szavazattal léptük túl (24.630-23.074=+1.556 szavat).

Mindez annak ellenére történt így, hogy több – általunk nem befolyásolható, tőlünk független – külső tényező számunkra, a német nemzetiségi választás szempontjából rendkívül kedvezően alakult. Például a töredékszavatok száma 2018-hoz képest 582.738 szavazattal csökkent, csak ez a tényező 1.566 szavazattal csökkentette a 2022-es nemzetiségi kvóta határát. Vagyis, ha nem változott volna – számunkra kedvezően – a töredékszavazatok száma, akkor 10 szavazattal elbuktuk volna a német nemzetiségi képviselői mandátumot! Ezt én tudtam előre, kalkuláltam vele, de még egyszer nem tehetjük meg, hogy mások döntésétől függjön a mi sorsunk, a mi jövőnk…

Mivel nyertük meg a német képviselői mandátumot? Egyértelműen azzal a három és fél héttel, amikor 2022. február 23-tól március 18-ig – a leiratkozások ellenére – több, mint plusz 2.000 főt regisztráltunk a német névjegyzékbe az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal! Ha ez nem tesszük meg – tényleg az utolsó órában – akkor biztosan nem tudtuk volna elérni a 23.074 fős kedvezményes nemzetiségi képviselői kvótát!

Ezért sokadszor köszönöm meg mindenkinek, aki a legnagyobb “pártkampány ellenszelében” is töretlenül és sikeresen dolgozott a regisztrációért. Ezért most mindannyian közösen örülhetünk a sikernek!

Végezetül még egy dolgot szeretnék kiemelni: a német névjegyzékből történt jelentős számú leiratkozást!
Az élet, a 2022-es választás újra a régóta változatlan álláspontunkat igazolta: „A német nemzetiségi regisztráció nem befolyásolja a parlamenti választás politikai, pártok közötti végeredményét!”

A német nemzetiségi listáról való leiratkozás kérdésében egyrészt komoly és folyamatos felvilágosító munkát kell végeznünk országosan. Másrészt az én feladatom lesz az, hogy már a ciklus elején a választási törvény módosításával biztosítani kell, hogy a nemzetiségi listára való feliratkozás  és leiratkozás határnapja azonos legyen! Ne fordulhasson elő még egyszer, hogy két héttel a választás előtt lezárul a feliratkozás és hátra kötött kézzel, tehetetlenül, kiszolgáltatottan kell nézzük a pártkampányt és a leiratkozást …  

Biztos vagyok benne, hogy újabb nagyon eredményes és szép négy év áll előttünk. Ehhez kérem mindenkinek a további segítségét!

Ungarndeutsch. Steh’ dazu!”