Glaub Róbert

Növénytelepítés és lehajtható parkolási torlasz a Német Közösségi Háznál

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Glaub Róbert 2020. június 1-jén levélben arra kérte Pintér Szilárd polgármestert, hogy járuljon hozzá a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Német Közösségi Ház déli oldalán lévő 1301/04. helyrajzi számú, közpark megnevezésű ingatlanon – mely Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezi – növénytelepítéshez és lehajtható parkolási torlasz elhelyezéséhez. Az önkormányzati vezető 2020. június 8-án tulajdonosi hozzájárult adott az említett beruházások elvégzéséhez, melyek költségeit a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat állja. A növények telepítése 2020. június 16-án, a lehajtható parkolási torlasz elhelyezése 2020. június 19-én megtörtént.

A Német Közösségi Ház további 10 évig biztosított a német nemzetiséghez kapcsolódó tevékenységekre

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Glaub Róbert a 2020. május 14-én benyújtott levelében arra kérte Pintér Szilárd polgármestert, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Dombóvári Német Közösségi Házat annak tulajdonosa – Dombóvár Város Önkormányzata – a német nemzetiséghez kapcsolódó tevékenységekre legalább további 10 évig folyamatosan biztosítja. Pintér Szilárd polgármester a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 2020. május 29-én hozott 59/2020. (V. 29.) számú határozatával és a 2020. június 12-én kelt hozzájárulási nyilatkozatával a kért hozzájárulást megadta annak érdekében, hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújthasson be a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumához a Német Közösségi Ház kisrégiós központtá válásához szükséges eszközfejlesztésre 8.500 euró támogatást kérve.