Glaub Róbert

Számlán a vissza nem térítendő támogatás a Német Közösségi Ház udvarának térkövezéséhez

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2022. március 29-én átutalta a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat számlájára azt az 1.500.000 forintnyi vissza nem térítendő támogatást, amit a Dombóvári Német Közösségi Ház udvarán megépítésre kerülő multifunkciós közösségi tér létrehozásához biztosít Magyarország Kormánya.

Számlán a vissza nem térítendő támogatás a Német Közösségi Ház udvarának térkövezéséhez Read More »

„Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk és vagyunk!”

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a koronavírus-járvány elhúzódása miatt csak 2022. április 1-jén – a Dombóvár várossá avatásának 52. évfordulójára rendezett programsorozat részeként – nyílt lehetősége arra, hogy ünnepélyesen átadja a Német Közösségi Ház déli oldalán elkészült árkádot, valamint azokat az eszközöket, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy a létesítmény térségi német nemzetiségi központtá váljon és akként működjön a jövőben.

Elsőként a Dr. Keller József-díjjal kitüntetett Balaskó János karmester által vezetett Dombóvári Zenész Egyesület fúvósai játszották el a magyar és a hazai német nemzetiségűek himnuszát.

Azután Glaub Róbert, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke üdvözölte a vendégeket, majd arról beszélt, hogy a Német Közösségi Ház udvarán tartott szabadtéri rendezvények alkalmával az elmúlt esztendőkben jónéhányszor okozott gondot a viharos és csapadékos időjárás: a kültéri programokat megzavarta az erősen fújó szél és elmosta a szakadó eső. A megrendelt fellépőket ki kellett fizetni, az érdeklődők pedig kénytelenek voltak élmény nélkül hazatérni. A képviselő-testület régóta szerette volna ezt a gondot orvosolni. Ez az előtető felépítésével megvalósult, köszönhetően a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, valamint Dombóvár Város Önkormányzata hathatós támogatásának. Az előbbi szervezet 1.475.000 forinttal, az utóbbi pedig 500.000 forinttal járult hozzá – a faanyagok árának jelentős emelkedése miatt – az összesen több mint 3.200.000 forintba kerülő beruházás megvalósításához.

– A koronavírus-járvány elhúzódása miatt eddig nem volt alkalmunk arra sem, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által meghirdetett pályázaton „térségi központ” címet elnyert Dombóvári Német Háznak a közel 3.500.000 forint értékű eszközbeszerzését ünnepélyesen átadjuk – emelte ki az elnök. – A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumának 8.500 eurós és Dombóvár Város Önkormányzatának 500.000 forintos finanszírozásával sátrakat, padokat, asztalokat, pingpongasztalokat, csocsót, valamint laptopokat vásárolhattunk azért, hogy a környékbeli Tolna és Baranya megyei települések német nemzetiség képviselő-testületeivel, valamint civil szervezeteivel közösen sok érdeklődő vonzó programokat bonyolíthassunk le a falvakban és városokban.

A köszöntő után Bárány Jánosné, a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár tagja mondott el egy általa választott verset a sváboknak a családjukhoz és a hazájukhoz fűződő szoros kapcsolatáról.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár előbb a Magyarországra betelepített német nemzetiségűek elmúlt három évszázadának legfontosabb történelmi eseményeit idézte fel, majd szólt azokról az értékekről és hagyományokról is, melyek a népcsoportot, illetve annak tagjait jellemezték és jellemzik.

Glaub Róbert Potápi Árpád Jánosnak és Pintér Szilárdnak, a város polgármesterének egy-egy üveg bor, valamint a „Mi, svábok” című könyv ajándékba adásával köszönte meg az átaluk képviselt két szervezet támogatását a korábban felsorolt beruházások finanszírozásához.

Az árkád szalagátvágással történt felavatását követően a város németországi testvértelepülésével – Kernen im Remstallal – való jó kapcsolatot 25 esztendeje elhivatottan ápoló helyi baráti kör vendégelte meg az ünnepség résztvevőit.

„Mi, svábok mindig jó magyarok voltunk és vagyunk!” Read More »

Ritter Imre újból országgyűlési képviselő lett

Az elmúlt négy évhez hasonlóan 2022 és 2026 között is – a 13 hazai nemzetiség közül egyedüliként – lesz parlamenti képviselete a németségnek.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított német nemzetiségi listára összesen 31.128-an voksolhattak. Közülük 24.630-an voltak azok, akik érvényes szavazatot adtak le az 2022. április 3-i választáson. Megállapítható az, hogy a német nemzetiségi névjegyzékbe regisztráltak több, mint háromnegyede járult az urnákhoz.

Ez a magas szavazatszám elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított német nemzetiségi lista első helyezettje, Ritter Imre újból országgyűlési képviselői mandátumot szerezzen, így a következő négy esztendőben is erős érdekképviseletet kap a hazai német nemzetiségű közösség.

– Rendkívül örülök a parlamenti képviselői mandátum ismételt elnyerésének – hangsúlyozta Ritter Imre. Ez azt jelenti, hogy a legjobb feltételek mellett és a leghatékonyabban dolgozhatok majd a következő ciklusban is a magyarországi németségért.

– Alapvető fontosságú számunkra, hogy ismét sikerült mandátumot szereznünk – emelte ki Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Egyrészt örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a népcsoportunk ezúttal is képes volt összefogni, másrészt tudjuk, hogy a parlamenti képviselet nagy felelősséggel is jár, amelynek meg kell felelnünk. Az elkövetkező évek kulcsszavai a kommunikáció, az átláthatóság és az együttműködés lesznek.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár és Ritter Imre ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik szavazatukkal a német nemzetiségi mandátumszerzést támogatták.

Ritter Imre újból országgyűlési képviselő lett Read More »

Elkészült a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új stratégiája

Amint arról a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata már 2021 decemberében beszámolt, a 2015-ben kidolgozott, 2020-ban kifutott MNOÖ-stratégiát a felelős szakértők négy munkacsoportban kiértékelték és újragondolták. Az öt év megállapításai és tapasztalatai alapján elkészült az aktualizált stratégia. Az MNOÖ második, átfogó írásos alapdokumentuma számos új célt tartalmaz az azokhoz kapcsolódó indikátorokkal és a megvalósításukat szolgáló projekttervekkel. A stratégia alapvető részterületei a következők: politika, oktatás, kultúra, kommunikáció és ifjúsági munka.

A magyarországi német közösség tagjainak nagy része politikailag passzív, zömük a többségi társadalom politikai és társadalmi folyamatait követi. Az MNOÖ politika területére vonatkozóan megfogalmazott stratégiai céljai ezért a közösség belső kohéziójára és a magyarországi német identitás erősítésére koncentrálnak. A cél az aktív német nemzetiségi közösség és az erős identitás kialakítása, amik a hatékony és professzionális nemzetiségi politika alapvető feltételei. Az identitás erősítésében kulcsszerepet játszik a nyelv, a közös értékrend, a hagyományok, az ünnepek és szokások. A politikai képviselet hatékonyságának fokozását helyi, regionális és országos szinten is szükségesnek tartják. Kitűzött cél a saját történelmi-politikai narratíva megalkotása-megszilárdítása, és további célként fogalmazódott meg a hiteles magyarországi német emlékezetpolitika kialakítása, a nemzetközi kapcsolatok intenzívebbé tétele, valamint a magyarországi németek közvetítő szerepének erősítése a német és a magyar kultúra között.

Az oktatást illetően négy részterületet jelöltek ki és optimalizáltak, melyekben a legfőbb prioritás az életen át tartó tanulás. Ez egyrészt a folyamatos, hozzáférhető, német nyelvű képzési és oktatási kínálat, másrészt az intézmények és szervezetek hálózatának fenntartásával és bővítésével biztosítható. Ezen a területen szintén fontos tényező a nyelv, mely a stratégia szerint a kultúrával együtt a magyarországi német identitás megőrzésének és erősítésének elengedhetetlen alapfeltétele. A sikeres magyarországi német oktatási rendszerhez meggyőző koncepciókra, megfelelő keretfeltételekre, autonóm oktatási intézményekre és kompetens szereplőkre van szükség, ami a pedagógusok szoros együttműködését és a tantervi szabályozások összehangolását igényli az egyes kapcsolódási pontokon. Az oktatási intézményekben a szakmai színvonalat minőségellenőrzési folyamatok biztosítják. A kommunikációs és együttműködési készség, az önbizalom és a tolerancia, a függetlenség és a felelősségvállalási hajlandóság ugyancsak folyamatos célként szerepelnek. A tanított nyelvi és tárgyi ismeretek, módszerek és kompetenciák megbízható alapot képeznek a sikeres fellépéshez a gyorsan változó, többnyelvű világban is.

A kultúra támogatása a meglévő intézményhálózat megerősítésével történik. Kiszámítható finanszírozási struktúra, vonzó pályázati rendszer és a nemzetiségek sajátosságainak megfelelő jogi szabályozás elérése a cél. A kultúrát a magyarországi német identitás megőrzésének egyik sarokkövének tekintik. Az MNOÖ célja egyrészt a belső kohézió erősítése a láthatóvá tétel révén, másrészt a külvilág felé való pozitív kép közvetítése, ezáltal pedig a többségi társadalom részéről történő elfogadás elősegítése. A magyarországi német kultúra hídszerepet tölt be, feladata a saját identitásának megőrzése és a német kultúrkör részeként az európai értékek védelme is, hiszen a nemzetközi kapcsolatok ápolásával nemcsak a magyarországi németeket, hanem Magyarországot is képviseli a világban. Az MNOÖ a kulturális tudatosságra is törekszik: szerinte globalizált világunkban a tömegkultúra terjedése előrehaladott, veszélyeztetheti a hagyományos közösségi kultúrákat, ezért a magyarországi német kulturális szereplők felelőssége, hogy ápolják az autentikus, honos, magyarországi német kulturális örökséget, megkülönböztetve az értékeset a giccstől, a hagyományost a népiestől.

Az MNOÖ aktualizált stratégiájának további sarokköve a kölcsönös előnyökön alapuló, tudatosan szervezett kommunikáció. Az MNOÖ nagyra értékeli és minduntalan dolgozik a kölcsönös megértés, jóakarat és támogatás légkörének fenntartásán maga és a környezete között. Információtól zajos világunkban elengedhetetlen a proaktív kommunikáció, ezért az önkormányzat folyamatosan és kiszámíthatóan nyújt szakmai tájékoztatást minden érdeklődőnek. Továbbra is arra törekszik, hogy aktívan, bizalommal és rendszeresen együttműködjön a magyarországi német médiával, és kétnyelvű, tartalmilag és nyelvileg is magas színvonalú hírekkel, hiteles információkkal tájékoztasson. Az MNOÖ külső kommunikációjának célja a magyarországi német közösség jó hírnevének erősítése és a magyarországi németséggel kapcsolatos közérdekű kérdések kommunikálása. A hatékony külső kommunikáció biztosítja, hogy a magyar média gyakrabban, intenzívebben és pozitív kontextusban foglalkozzon a német nemzetiséggel.

Az új MNOÖ-stratégia a német közösség „fennmaradásának zálogaként” az ifjúságot érintő stratégiai prioritásokat is tartalmazza. A tudatosan megélt identitással rendelkező fiatal generáció nevelése különleges kihívást jelent napjainkban. A cél továbbra is a helyi és országos szinten egyaránt jelen lévő ifjúsági hálózat bővítése, ami garantálhatja a tapasztalatcserét és az együttműködést. A fiatalok támogatása ezután is kiemelt szerepet kap majd: a hosszú távú kihívásoknak való megfelelés érdekében elengedhetetlen, hogy a fiatalok megfelelő készségeket és releváns tapasztalatot szerezzenek. A jövőben a magyarországi német szervezeteknél szervezett speciális képzések és szakmai gyakorlatok kínálatát is bővíteni kívánják. A fiatalok megszólítása érdekében több, az életkoruknak megfelelő tartalom létrehozását és közzétételét is kilátásba helyezték.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának stratégia-átdolgozása a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumának támogatásával valósult meg.

Elkészült a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új stratégiája Read More »

Korábbi programokról és a közeljövő tervezett rendezvényeiről volt szó az összejövetelen

2022. április 8-án a Német Közösségi Házban tartotta havi klubfoglalkozását a Magyarországi Német Nemzetiségűek Dombóvári Egyesülete, ahol a civil szervezetnek és a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a márciusban lebonyolított programjairól, valamint az áprilisra és májusra tervezett rendezvényeinek előkészítéséről volt szó.

Korábbi programokról és a közeljövő tervezett rendezvényeiről volt szó az összejövetelen Read More »

Ritter Imre: „Köszönöm a munkát és a mandátumot!”

A 2022. április 3-i parlamenti választáson 24.630 szavazattal német nemzetiségi országgyűlési mandátumot szerzett Ritter Imre az alábbi írásában köszöni meg és értékeli a voksolást.

„Még egyszer és ismételten szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon és mértékben is, de hozzájárult a sikeres német nemzetiségi regisztrációhoz, illetve a német nemzetiségi képviselői mandátum ismételt elnyeréséhez. Ezt megtettem már a választás másnapján Englenderné Hock Ibolyával – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökével – közös nyilatkozatban is, de ezúton szeretnék a sikerhez néhány kapcsolódó gondolatot is hozzáfűzni.

2022. április 3-án 31.856 fő volt regisztrálva a német nemzetiség névjegyzékbe. Közülük a német nemzetiségi listára 24.630 fő adott le érvényes szavazatot. Ez 77,32%-os érvényes német nemzetiségi részvételt jelent, ami 10%-kal magasabb, mint az országos részvétel volt. A nemzetiségi listák kedvezményes mandátumának határa végül 23.074 szavazatlett, így 1.556 szavazattal felette vagyunk a kedvezményes nemzetiségi kvótának, mondhatni biztosan teljesítettük a kitűzött célt!

Ugyan jogorvoslati lehetőség még fenn áll és még nem jogerős a végeredmény, de mi biztosan elmondhatjuk, hogy újra lett pártoktól független, teljes jogú német nemzetiségi képviselője a magyarországi németségnek és ezzel töretlenül tudjuk folytatni a munkát a közösen meghatározott célok eléréséhez vezető úton. A német parlamenti mandátum megszerzése rendkívül fontos volt, mert így a legjobb feltételekkel, a leghatékonyabb munkát tudom majd végezni a Magyar Országgyűlésben a magyarországi németségért, melyhez továbbra is kérem a támogatásotokat, segítségeteket. Most van itt az ideje annak, hogy a közösen elért német nemzetiségi választási sikernek felhőtlenül örüljünk!

Ugyanakkor most van itt az ideje annak is, hogy a 2022-es választás előkészítését, a német nemzetiségi regisztrációt, a német nemzetiségi választási eredményeket részletesen és átfogóan értékeljük és ennek alapján meghatározzuk feladatainkat a 2026-os választási előkészítésére!

Kellő óvatosságra kell intsen bennünket, hogy míg a 2018. évi országgyűlési választáson még 2.646 szavazattal haladtuk meg a kedvezményes nemzetiségi kvótahatárt (26.477-23.831=+2.646 szavazat), addig idén már csak 1.556 szavazattal léptük túl (24.630-23.074=+1.556 szavat).

Mindez annak ellenére történt így, hogy több – általunk nem befolyásolható, tőlünk független – külső tényező számunkra, a német nemzetiségi választás szempontjából rendkívül kedvezően alakult. Például a töredékszavatok száma 2018-hoz képest 582.738 szavazattal csökkent, csak ez a tényező 1.566 szavazattal csökkentette a 2022-es nemzetiségi kvóta határát. Vagyis, ha nem változott volna – számunkra kedvezően – a töredékszavazatok száma, akkor 10 szavazattal elbuktuk volna a német nemzetiségi képviselői mandátumot! Ezt én tudtam előre, kalkuláltam vele, de még egyszer nem tehetjük meg, hogy mások döntésétől függjön a mi sorsunk, a mi jövőnk…

Mivel nyertük meg a német képviselői mandátumot? Egyértelműen azzal a három és fél héttel, amikor 2022. február 23-tól március 18-ig – a leiratkozások ellenére – több, mint plusz 2.000 főt regisztráltunk a német névjegyzékbe az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal! Ha ez nem tesszük meg – tényleg az utolsó órában – akkor biztosan nem tudtuk volna elérni a 23.074 fős kedvezményes nemzetiségi képviselői kvótát!

Ezért sokadszor köszönöm meg mindenkinek, aki a legnagyobb „pártkampány ellenszelében” is töretlenül és sikeresen dolgozott a regisztrációért. Ezért most mindannyian közösen örülhetünk a sikernek!

Végezetül még egy dolgot szeretnék kiemelni: a német névjegyzékből történt jelentős számú leiratkozást!
Az élet, a 2022-es választás újra a régóta változatlan álláspontunkat igazolta: „A német nemzetiségi regisztráció nem befolyásolja a parlamenti választás politikai, pártok közötti végeredményét!”

A német nemzetiségi listáról való leiratkozás kérdésében egyrészt komoly és folyamatos felvilágosító munkát kell végeznünk országosan. Másrészt az én feladatom lesz az, hogy már a ciklus elején a választási törvény módosításával biztosítani kell, hogy a nemzetiségi listára való feliratkozás  és leiratkozás határnapja azonos legyen! Ne fordulhasson elő még egyszer, hogy két héttel a választás előtt lezárul a feliratkozás és hátra kötött kézzel, tehetetlenül, kiszolgáltatottan kell nézzük a pártkampányt és a leiratkozást …  

Biztos vagyok benne, hogy újabb nagyon eredményes és szép négy év áll előttünk. Ehhez kérem mindenkinek a további segítségét!

Ungarndeutsch. Steh’ dazu!”

Ritter Imre: „Köszönöm a munkát és a mandátumot!” Read More »