Tisztelt Dombóváron élő német nemzetiségűek!

Schubert Olíviának, a német nemzetiségi lista 4. helyezettjének a felhívása

1990 után a magyarországi német nemzetiségű népcsoport lehetőséget kapott arra, hogy újra közösségként definiálja magát és ekként alapozza meg a létezését. Az elmúlt 30 évben sok minden történt a világban és a mi életünkben is, de a kitűzött célunk változatlan maradt: a magyarországi német nemzetiségűek nyelvének, szellemi kulturális örökségének, történelmi hagyományainak, valamint identitásának megőrzése és népszerűsítése.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ezeket a célokat a kulturális autonómia folyamatos kiépítésével és bővítésével követi. Ide tartozik a kultúra és az oktatás területén megvalósuló számos projekt, a nemzetiségi oktatás támogatása, valamint a nemzetiségi intézmények saját fenntartásba vétele. Ezen projektek révén a jelenlegi kihívások – nevezetesen a demográfiai változás és az elvándorlás, a szakképzett munkaerő hiánya, a fiatal tehetségek támogatása és a generációváltás – leküzdésére is törekszünk.

Reménnyel tölt el bennünket, hogy egyre többen vallják magukat a magyarországi német nemzetiséghez tartozónak, hogy óvodáink és iskoláink iránt nagy a kereslet, hogy a nemzetiségi kultúra ápolása sok településen virágzik és, hogy hagyományaink megőrzése és továbbadása továbbra is hozzájárul közösségünk erősítéséhez. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha a jogi és pénzügyi keret adott és biztosított.

Ennek érdekében hangot kell adnunk céljainknak országos szinten és a parlamentben is!

Négy esztendő  elteltével a mottónk változatlan: „Te is magyarországi német nemzetiségű vagy és vállald fel ezt!”