A múlt megismeréséhez járul hozzá egy innovatív kiadvány

Új tudományos – a tanulást segítő, illetve közérdeklődésre is számot tartó ismeretterjesztő – munkán dolgozik a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár megbízásából egy helybeli szerző és egy tipográfus.

A készülőfélben lévő öt tabló a Dombóvár környéki települések német nemzetiségű lakosságának létszámváltozásait mutatja be a betelepítésüktől a legutolsó népszámlálásig. A szerző – dr. Szenyéri Zoltán – az etnikai földrajz módszertanát alkalmazta, azaz a fellelhető források segítségével sok-sok kartogramon ábrázolta a változásokat. A svábságot 1944 és 1948 között érintő megtorlások korszakánál támaszkodott saját korábbi kutatási eredményeire, a megyei levéltárakban fellelhető eredeti dokumentumokra. A tablók bőven tartalmaznak korabeli fényképeket, melyek nagy részét a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár által összegyűjtött fotók és az azokból korábban készített kiállítási anyagok biztosították. A szerző által összeállított szöveg egyszerű és logikus nyelvezete, összefoglaló szemlélete miatt jól alkalmazható a német nemzetiségi nyelvoktatásban, főleg a népismeret tantárgy keretei között, de ajánlható mindazoknak is, akik érdeklődnek a hazai, illetve azon belül a Dombóvár környéki német nemzetiségűek története, kultúrája és hagyományai iránt Felhasználhatóságát az is nagyban segíti, hogy két nyelven – magyarul és németül – is olvasható.

A tablók tipográfusi munkáit Erky-Nagy Tibor végzi, aki nagy szakértelemmel és kellő tapasztalattal rendelkezik ilyen, illetve ehhez hasonló kiadványok elkészítésében.

A tervek szerint az anyag hamarosan látható lesz ezen a honlapon. Azt könnyedén használhatják oktató munkájuk során a pedagógusok és a téma iránt érdeklődők is.