Az „Árkád építése a Dombóvári Német Közösségi Házhoz” című pályázat benyújtása

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Glaub Róbert 2020. május 13-án Dunai József dombóvári építészmérnököt bízta meg a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Dombóvári Német Közösségi Ház déli oldalán kialakítani kívánt árkád terveinek elkészítésével. A dokumentáció azért szükséges, mert a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részt kíván venni a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatására” című pályázatán. Azon maximum 2.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető nemzetiségi célú ingatlanon történő beruházásra.

Mivel a Dombóvári Német Közösségi Ház a város önkormányzatának tulajdonában van, ezért az elnök Dombóvár Város Önkormányzatától – a Pintér Szilárd polgármesterhez 2020. május 14-én benyújtott levelével – az építmény kialakításához hozzájárulást és 500.000 forintnyi céltámogatást kért, amit azzal indokolt, hogy a fent nevezett beruházással nemcsak a kültéri rendezvények zavartalan lebonyolítását lehetne biztonságosabbá tenni, hanem megszüntethető az a folyamatos leázás is, ami a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal által használt ingatlanrész keleti bejárata körül már hosszú ideje gondot okoz, valamint a beruházási költségek önrészének biztosítása is javítja a pályázat nyerési esélyeit.

Pintér Szilárd polgármester a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 2020. május 29-én hozott 59/2020. (V. 29.) számú határozatával a kért hozzájárulást és céltámogatást megadta. Az „Árkád építése a Dombóvári Német Közösségi Házhoz” című pályázatot a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Glaub Róbert elnök 2020. június 5-én benyújtotta.