A Német Közösségi Ház további 10 évig biztosított a német nemzetiséghez kapcsolódó tevékenységekre

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Glaub Róbert a 2020. május 14-én benyújtott levelében arra kérte Pintér Szilárd polgármestert, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Dombóvári Német Közösségi Házat annak tulajdonosa – Dombóvár Város Önkormányzata – a német nemzetiséghez kapcsolódó tevékenységekre legalább további 10 évig folyamatosan biztosítja. Pintér Szilárd polgármester a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a 2020. május 29-én hozott 59/2020. (V. 29.) számú határozatával és a 2020. június 12-én kelt hozzájárulási nyilatkozatával a kért hozzájárulást megadta annak érdekében, hogy a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújthasson be a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumához a Német Közösségi Ház kisrégiós központtá válásához szükséges eszközfejlesztésre 8.500 euró támogatást kérve.