Növénytelepítés és lehajtható parkolási torlasz a Német Közösségi Háznál

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Glaub Róbert 2020. június 1-jén levélben arra kérte Pintér Szilárd polgármestert, hogy járuljon hozzá a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Német Közösségi Ház déli oldalán lévő 1301/04. helyrajzi számú, közpark megnevezésű ingatlanon – mely Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonát képezi – növénytelepítéshez és lehajtható parkolási torlasz elhelyezéséhez. Az önkormányzati vezető 2020. június 8-án tulajdonosi hozzájárult adott az említett beruházások elvégzéséhez, melyek költségeit a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat állja. A növények telepítése 2020. június 16-án, a lehajtható parkolási torlasz elhelyezése 2020. június 19-én megtörtént.