Büszkék vagyunk rá: Dr. Szenyéri Zoltán

Az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” elnevezésű kitüntetést a vásárosdombói gyökerekkel rendelkező dr. Szenyéri Zoltán kapta, aki a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1993-ban szerzett középiskolai történelem-földrajz szakos tanári diplomát. Azóta dolgozik abban a helyi oktatási intézményben – az Illyés Gyula Gimnáziumban -, melynek korábban maga is a diákja volt. 2002-től öt esztendőn át igazgatóhelyettesként, 14 éve pedig igazgatóként szolgálja egykori „alma materét”. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Általános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékén 2002-ben vehette át doktori címét. Tudományos értekezése témájául a baranyai és a tolnai német nemzetiségnek a betelepítésektől napjainkig tartó etnikai földrajzi vizsgálatát választotta, amit „summa cum laude”-minősítéssel védett meg. Még ugyanebben az évben könyvváltozatban is megjelent az említett disszertációja, melynek létrejöttét a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. Később egy országos pályázaton sikeresen szerepelve lehetőséget kapott arra, hogy Somogy megye németségének történetét is kutassa. A régi és az új anyagát ötvözete a „Honfoglalás, kiűzetés, megmaradás” címmel 2008-ban kiadott kötetében. Négy esztendővel később szakmája legrangosabb testülete – a Magyar Földrajzi Társaság – a 136. közgyűlésén „két évtizedes eredményes földrajz tanári tevékenységéért, rendkívül sikeres, országosan is kiemelkedő eredményt elérő utánpótlás-nevelő munkájáért, valamint az etnikai földrajzi kutatásokban elért tudományos eredményeiért „Pro Geographia”-oklevéllel tüntette ki. 2015-től szaktanácsadói minőségben mesterpedagógusként dolgozik. Azóta megkapta a „kutatótanári” címet is, ami számára egyet jelent azzal, hogy tovább folytatja kutatásait a dél-dunántúli németséggel kapcsolatban és újabb publikációi is megjelentek. 2020-ban Erky-Nagy Tibor dombóvári tipográfussal közösen dolgozott ki tananyagot a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérése alapján. A német és magyar nyelvű tantárgyi segédanyag immár szabadon elérhető az érdeklődőknek, kutatóknak és tanároknak a „dombovarinemetnemzetiseg.hu” című honlapon. Nemrégiben készült el azzal a könyvtervével, ami a legújabb kutatásait tartalmazza. Az eddigi műveihez képest ebben a munkájában sokkal inkább a dombóvári térség németségre fókuszált felhasználva a környező településekre vonatkozó levéltári anyagokat az 1944 és 1949 közötti időszakra vonatkozóan, amely az említett népcsoport számára tragikus megtorlások különböző formáit tartalmazta.